Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Bảo Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Bảo Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: MARKETING EXECUTIVE
  • Nhân viên tại Bridgestone Tire Sale Vietnam
  • Nhân viên tại Intimex Group