Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đỗ Huệ Hân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Đỗ Huệ Hân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Human Resources Manager
  • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, trình độ Đại học
  • ASK Competency Business School, trình độ Trung cấp
  • Trưởng phòng tại FUSION SUITES SAIGON HOTEL JSC
  • Trưởng phòng tại COTECNA Vietnam Co.Ltd
  • Microsoft Office