Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Ngọc Lương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Ngọc Lương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Manager
  • Trưởng phòng tại APAX LEADERS
  • Trưởng nhóm tại AVIVA GROUP (AVIVA VIETNAM)