Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Kim Dung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Kim Dung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Content
  • HCMC University of Social Sciences and Humanities, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Ho Chi Minh Communist Youth Union of the Faculty of Japanese Study, The HCMC University of Social Sciences and Humanities
  • SEO