Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thủy Tiên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thủy Tiên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content Marketing
  • HOA SEN UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Double Equator
  • Microsoft Office