Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Thống Nhất
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Thống Nhất
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Đầu bếp
  • Nhân viên tại Sheraton hotel
  • Nhân viên tại Nhà Hàng Sườn Cây
  • Nhân viên tại Nhà Hàng Sumo BBQ