Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Minh Trung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Minh Trung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kỹ thuật
  • Trườn Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công Ty HINO
  • Nhân viên tại Công Ty HINO
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Teamwork