Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Hải Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Hải Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Phiên dịch viên tiếng Trung
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÀNG AN
  • Nhân viên tại HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA TRUNG QUỐC - AIR CHINA