Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Vũ Huy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Vũ Huy
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Nhân viên tại Krom Company
  • Nhân viên tại CGV Cinemas
  • Nhân viên tại Butleric