Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thiên Ánh Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Lê Thiên Ánh Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Đại học Hoa Sen, trình độ Đại học
  • Đại học Hoa Sen, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Guardian Vietnam
  • Nhân viên tại InterContinental Saigon Hotel & Ressidences
  • Nhân viên tại InterContinental Saigon Hotel & Ressidences
  • Nhân viên tại Cafe Bene Vina Company Limited
  • Nhân viên tại SD Media