Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Hoàng Hải
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Hoàng Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại Cửa hàng thời trang Sakura
  • Nhân viên tại NEWSTARLAND