Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyen Thi Thanh Hien
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Thi Thanh Hien
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Nhân viên tại VIETJET PLAZA JOINT STOCK COMPANY
  • Nhân viên tại NHI ANH CO., LTD
  • Nhân viên tại SVIET CORP
  • Nhân viên tại RED CIRCLE