Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Trọng Hải
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đỗ Trọng Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Fullstack Developer
  • Ho Chi Minh International University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Setfil Water Company
  • Nhân viên tại FPT Telecom
  • HTML
  • CSS
  • Javascript

Hands-on, practical Full-stack Developer with 2+ years in multifaceted roles requiring of front-end and back end technologies.Experienced in various domains of web development, cloud services, and web-based applications. Motivated by ...