Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Tú Uyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Tú Uyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế Toán
  • Nhân viên tại Kế toán nội bộ tại Công Ty Sawoo Tech Vina
  • Nhân viên tại Kế toán nội bộ tại Công Ty Sawoo Tech Vina
  • Tin học văn phòng
  • Teamwork