Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lại Văn Thống
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lại Văn Thống
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Trưởng nhóm tại Công ty TNHH Công Nghiệp Hà Yến
  • Trưởng phòng tại Công ty đầu tư Quốc tế Viettel Global