Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lai Thị Ngọc Cẩm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Lai Thị Ngọc Cẩm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assistant Branch Manager
  • Trưởng phòng tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Toàn Diện Quốc Tế (Thea AesthetiClinic)
  • Trưởng phòng tại Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh (Mylina Group)