Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Văn Hóa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Văn Hóa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính
  • Trưởng phòng tại Tập đoàn C.T.Group Việt Nam
  • Giám đốc tại Công ty cổ phần BCG LAND