Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Chí Kiên
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Chí Kiên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Thiết Kế Nội Thất
  • ĐẠI HỌC VĂN LANG , trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERA HOLDINGS
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
  • 3D Artist
  • Tin học văn phòng

Có cơ hội thăng tiến trong công việc, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và chế độ đầy đủ