Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Thị Huyền Thương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Thị Huyền Thương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Manager/Head of Brand Communication/ Business Development Manager/Director
  • Giám đốc tại The EstÉe Lauder Companies Viet Nam
  • Giám đốc tại Zalo Product Department – BÁo mới ZingMp3 – Zalo Group. VNG