Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Cẩm Vân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Cẩm Vân
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Nhân viên tại Pmax - Performance Marketing Agency
  • Trưởng nhóm tại Students International – Study Abroad Agency
  • Nhân viên tại Khue Van Academy