Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Khánh Ly
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Khánh Ly
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Nhân viên tại VIETNAMWORKS
  • Nhân viên tại FRIESLANDCAMPINA VIETNAM