Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Xuân Thịnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Xuân Thịnh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Digital Marketing
  • Trưởng nhóm tại Hoa Bien Production and Service Trade Co, Ltd
  • Trưởng nhóm tại Hung Phat Furniture Saigon