Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hồng Thương
  • 8 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hồng Thương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assistant Brand Marketing
  • Trưởng nhóm tại Hoang Yen Group
  • Trưởng nhóm tại TEN group JSC