Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Thái Thị Thủy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Thái Thị Thủy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales supervisor
  • Trưởng nhóm tại ALBIOS LIFESCIENES Pvt. Ltd in HANOI-VIETNAM
  • Trưởng nhóm tại Y- MED PHARMACEUTICALS CO., LTD
  • Nhân viên tại Y- MED PHARMACEUTICALS CO., LTD