Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Lan Anh
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Lan Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng kinh doanh/ Sales Director
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY ĐẦU TƯ BIZMAN (BIZMAN OOH) - TẬP ĐOÀN BIZMAN GROUP
  • Manager tại CÔNG TY ĐẦU TƯ BIZMAN (BIZMAN OOH) - TẬP ĐOÀN BIZMAN GROUP