Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Mai Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Mai Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Manager
  • Chuyên viên tại BIZMAN GROUP
  • Nhân viên tại DI CHUNG JOINT STOCK COMPANY