Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Hoàng Lan
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Hoàng Lan
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý giám đốc, Biên phiên dịch
  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Saffron Travel and Easia Travel Company
  • Nhân viên tại Ebara Corporation Company
  • Nhân viên tại INTERNATIONAL LANGUAGE VIET NAM (Ila Viet Nam )
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Tin học văn phòng
  • quản lý

Mong muốn có thể tìm được công việc phù hợp. Môi trường làm việc tốt để được hỏi và nâng cao kiến thức cho bản thân, được đóng công góp, xây dựng và phát triển cùng công ty.