Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đức Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đức Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Teamlead Sale Marketing
  • Trưởng nhóm tại TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICA
  • Trưởng nhóm tại TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD
  • Trưởng nhóm tại TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICA