Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đinh Quang Thái
  • 10 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đinh Quang Thái
  • Vị trí muốn ứng tuyển: PHP Developer
  • Trưởng nhóm tại JV-IT.,JSC company
  • Nhân viên tại Work as Web Developer and Sub Leader