Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Quốc Thảo
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Quốc Thảo
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales, Chăm sóc khách hàng
 • COLLEGE DAI VIET SAI GON, trình độ Đại học
 • UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
 • Executive tại HEINEKEN VIETNAM
 • Team Leader tại GROUP CJ MINH DAT
 • Nhân viên tại BREWERY HEINEKEN VIET NAM
 • Nhân viên tại UNILEVER VIET NAM
 • Kỹ năng quản lý công việc
 • Tin học văn phòng
 • Lập kế hoạch

- Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp với kinh nghiệm bản thân. Sẵn sáng học hỏi ở lĩnh vực mới, sản phẩm để được phát triển bản thân - Môi trường làm việc tốt. Mức thu nhập tốt.