Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

HỒ HỮU PHÚC
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
HỒ HỮU PHÚC
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Accounting-Administrative-HR Supervisory
  • TON DUC THANG UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại EVA AIRWAYS CORPORATION
  • Trưởng nhóm tại SAI GON GROUND SERVICES JSC-TAN SON NHAT INTERNATIONAL AIRPORT