Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mai Thanh Ngân
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mai Thanh Ngân

Trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng công việc và khẳng định công việc đang làm là một nghề thực thụ và chuyên nghiệp Học thêm kiến thức về quản trị nhân sự, Luật lao động, chính sách ...