Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vinod Kumar Arya
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vinod Kumar Arya
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Network manager
  • Govt. Polytechnic, Narnaul, Haryana, India, trình độ Đại học
  • Team Leader tại In2IT Technologies (Pty.) Ltd
  • Team Leader tại Huawei Telecomm. (I) Co. Pvt. Ltd.
  • Executive tại Tata Communication Transformation Services Ltd..
  • Chuyên viên tại Alcatel Lucent India Ltd.

. An astute professional with 18+ years of experience in Telecom Operations, Service Delivery, Planning & Consulting. ▪ ITIL® Certified Professional. ▪ Monitor overall performance of services and timelines to deliver to the client. ▪ ...