Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Nguyễn Khánh Ly
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Nguyễn Khánh Ly
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Ho Chi Minh City University of Technology, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại OCB commercial bank
  • Nhân viên tại Shinhan Bank Vietnam

Có kinh nghiệm 3 năm, chuyên về các ấn phẩm quảng cáo và có thể edit các video đơn giản.