Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Mai Lan
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Lê Mai Lan
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG
  • Nhân viên tại CÔNGTYCỔPHẦNDỊCHVỤTHƯƠNG MẠITỔNGHỢP VINCOMMERCE
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Tin học văn phòng