Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

NGUYỄN ĐÌNH HUY
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
NGUYỄN ĐÌNH HUY
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assistant Brand Manager
  • Banking University of Ho Chi Minh City, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại Giordano Vietnam
  • Executive tại MAISON retails management international
  • Trưởng nhóm tại Pplus Innovative Agency