Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyen Van Chieu
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Van Chieu

With 15 years experience manage production site. I have the ability to evaluate general production situation through checking KPIs data & lead production operarion to good condition by logical thinking & leader ship skills.