Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đăng Thị Quỳnh Như
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đăng Thị Quỳnh Như

- Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp với định hướng phát triển bản thân - Môi trường làm việc tốt - Thu nhập ổn định