Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Diep Dang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Diep Dang

Hello! My name is Diep and I'm 28 years old. I have a long time with my major in Customer Service, Distribution and Logistic in a foreign corporation called Vietnam Trade Alliance Group. At this moment, I'm looking for a company that additional ...