Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chu Việt Nga
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Chu Việt Nga

Là người có trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chi. Nỗ lực hết mình vì công việc. - Khả năng thich nghi vơi môi trường cao, chiu áp lực công việc, làm thêm giờ. - Hòa đồng vơi