Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Chu Thành Quang
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Chu Thành Quang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý giám tổng giá đốc
  • Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại AMA ( American Academy )
  • Nhân viên tại TMS GROUP
  • Quản lý thời gian
  • AutoCAD
  • 3D Max
  • Photoshop

- Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp với kinh nghiệm. - Được học hỏi và phát triển bản thân - Có mức công việc ổn định và mức thu nhập tốt