Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Châu Duy Trinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Châu Duy Trinh

Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp. Thu nhập tốt, Để gắn bó lâu dài cùng công ty