Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

CEO Nguyễn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
CEO Nguyễn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám Đốc Điều Hành - CEO - Quản Trị Kinh Doanh - Trợ Lý Tổng Giám Đốc
  • Chuyên viên tại Đầu tư nông trại nông nghiệp Green World
  • Chuyên viên tại Phát triển thị trường online cho tập đoàn Lazada
  • Chuyên viên tại Cố vấn Quản lý vận hành cho công ty Vina Business
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng quản lý
  • Lập kế hoạch

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp. Tôi mong muốn mang tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình để hỗ trợ các Start up VN phát triển lớn mạnh trở thành các Unicorn thế giới. Tôi ...