Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Cao Thị Ngọc Tiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cao Thị Ngọc Tiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên ISO
  • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại TRIVIET STEEL BUILDING CO, LTD
  • Nhân viên tại HOÀ PHÚ LAND
  • Tin học văn phòng
  • Tiếng Anh trung cấp

Áp lực là thường trường để thành công, tìm ra điểm mạnh phát triển nghề nghiệp. sẵn sàng, tuân thủ và nhanh chóng trong mọi dòng chảy của công việc