Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Cao Thị Kim Dung
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cao Thị Kim Dung
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Hue University of foreign language - Hue city, Vietnam, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Maayan company, Ho Chi Minh, Viet nam Diamond plaza
 • Nhân viên tại Seashore hotel & apartment , Da Nang, Viet nam
 • Nhân viên tại Humanism blood donation club - (Hue university of foreign language)
 • Tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tiếng Anh trung cấp
 • Tiếng Hàn

Seek an entry position to make use of knowledge on my own. Hope to learn more things when working in company to accumulate more experience for future promotion.