Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thu Hiền
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thu Hiền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales/ Marketing Manager
  • Trưởng phòng tại Company: Vietnam Report J.S.C (VNR)
  • Nhân viên tại Company: Languagelink Vietnam (LLV)