Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Cao Thị Hoa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Cao Thị Hoa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kế toán
  • INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY 08/2016 - 08/2020, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HOA MOC LAN CONSULTANCY COMPANY LIMITED
  • Nhân viên tại AS AUDITING
  • Nhân viên tại THANG LONG - TDK AUDITING AND VALUATION COMPANY LIMITED
  • Tin học văn phòng
  • Tiếng Anh giao tiếp

Improve the knowledge about accounting, auditing, tax,... learn and develope soft skills to become proficient in the profession with the purpose of creating profits for your company. I am currently looking for a full time position in a company or a ...