Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Việt Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Việt Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: React JS developer
  • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại TECHMASTER VIỆT NAM
  • Nhân viên tại WEDO.VN
  • Nhân viên tại LUSSOM.VN
  • ReactJS
  • VueJS
  • Teamwork

Tìm kiếm công việc phù hợp. Có thể học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn. Thu nhập tốt