Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Viết Nguyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Viết Nguyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assistant Brand Manager
  • Đại học FPT, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại MEDIA VENTURES VIETNAM (MVV SNP)
  • Team Leader tại MAXXUS VIET NAM
  • Executive tại NOVAON DIGITAL CORPORATION