Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

CAI NGOC PHUONG ANH
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
CAI NGOC PHUONG ANH
  • Vị trí muốn ứng tuyển: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
  • Hoa Sen University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại HTE GLOBAL